انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

             
ردیف نویسنده عنوان  استاد راهنما  استاد مشاور  رشته  سال ورود
1  اشرف السادات عاشوری  بررسی میزان بروز دلیریوم زود هنگام بعد از عمل جراحی قلب و ارتباط آن با میزان اشباع اکسیژناتور بافت مغری در حین اعمال جراحی  دکتر تورج بابایی      
2 پهشید پاکروح   بررسیاثر بخشی روشهای فشار راه هوایی IMV - CPAP  در طول گردش خون برون پیکری بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در پیشگیری از آنکتازی در مقایسه با گروه شاهد  دکتر سید مصطفی علوی      
3  بهنوش جلیلی بررسی میزان ارتباط فشار ورید محیطی با فشار ورید مرکزی در بیماران حین جراحی عروق کرونر در مرکز قلب شهید رجائی در سالهای 90-89  دکتر سید محمد مهدی پیغمبری      
 4  پریسا رمضان نژاد          
 5  سمیه سیفی          
 6  سیما بشاورد          
 7            
 8            
 9            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
صفحه اصلی    |