انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

ردیف  نویسنده  عنوان استاد راهنما    استاد مشاور  شماره ثبت تاریخ ثبت 
    فارغ التحصیلان 1392        
 1 الهه امیری  تعیین ارتباط صدمه میوکارد با حوادث عمده قلبی عروقی یکساله در بیماران با درگیری پایدار کرونری پس از انجام انتخابی PCI  ( مداخله  ) کرونری از طریق پوست  دکتر محسن معدنی      
 2  شهرزاد شمس  بررسی خصوصیات الکترو کاردیو گرافیک ، الکترو فیزیو لوزیک وکلنیکی FOCAL ATRIDTOCHY CARDIA  در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجائی تهران جهت ابلیشن طی سالهای 1391-1383  دکتر مجید حق جو      
 3  انوشیروان وکیلی  تعیین ارتباط TIMI FREME COUNT شریان RCA با فشار شریان ریوی در مبتلایان به تنگی شدید میترال و                                                  MUR ) mitral valve Replacement ) در بیمارستان قلب شهید رجائی  دکتر نگار صالحی      
 4  زینب نظری  بررسی میزان بروز درد موضعی در محل کاشت یا در نزدیکی محل کاشت ضربان ساز دائمی و دفیبریلاتور و ضربان ساز سه حفرهای و تعیین عوامل موثر بر آ» در بیماران مراجعه کننده به بخش الکترو فیزیو لوژی بیمارستان قلب شهید رجائی جهت تعبیه ضربان ساز دائمی یا دفیبریلاتور یا ضربان ساز سه حفرهای از مهر ماه 1390 تا 1391 در طی 6 ماه پیگیری  دکتر ابولفتح  علیزاده دیز      
 5  سید حسین موسوی بررسی بروز وقایع قلبی اصلی MACE یک ماهه در بیماران تحت درمان آنژیوپلاستی رویگرافت وریدی صاقنوس و مقایسه روش استنت گذاریمستقیم با روش استنت گذاری به کمک وسایل پیشگیری کننده از آمبولی به انتهای گرافت فوق در بیمارستان قلب شهید رجائی طی سالهای 1390-1388  دکتر سید محمد علی صدر عاملی      
 6  سید رضا موسوی  بررسی ارتباط سطح چربی های خون ووقوع آسیب میو کارد پس از آنژیو پلاستی انتخابی کرونر بر بیماران مبتلا به آتروا سکلروز کرونری مزمن  دکتر محسن معدنی      
 7  عوض بیانی  بررسی اثر درمانی آلو پورینول در بیماران با نارسایی پیشرفته قلبی  دکتر احمد امین      
 8  آلا کیخاونی  بررسی اندکس شریان کاروتید - ساب کلاوین و اندکس ایسموس به آئورت نزولی به دست آمده از cardiac MR  در بیماران مبتلابه کوارکتاسیون آئورت ودر گروه کنترل در بیمارستان قلب شهید رجائی  دکتر زهرا علیزاده ثانی      
 9  ندا رئیس حسینی  مقایسه عوامل موثر در بروز فیبریلاسیون دهلیزی میان مواردبعد از تعبیه ضربان ساز دائم و سایر موارد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجائی طی سه سال اخیر  دکتر ابولفتح  علیزاده دیز      
 10  بتول مرادی  بررسی شیوع و عوامل پیش بینی کننده القائ تاکی آریتمی های دهلیزی حین مطالعه الکترو فیزیولوژی در بیمارانی که به دلیل psvt در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران از اول سال 1388 لغایت مهر ماه 1391 تحت ablation قرار گرفته اند.  دکتر ابولفتح  علیزاده دیز      
 11  مرجان رمضانی  بررسی ارتباط نوع درد سینه عوامل خطر قلبی و تغییرات ECG بارگ در گیر در یافته های آنژیو گرافی عروق کرونر در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران  دکتر فرشاد شاکریان      
 12  فاطمه جرفی  بررسی خصوصیات ECG در اشکال مختلف pacing بطن راست و چپ در بیماران نارسایی قلبی که از سال 81 تا 90 در بیمارستان قلب شهید رجائی تحت تعبیه CRT قرار گرفته اند  دکتر مجید حق جو      
 13  مهسا عبدالهی  بررسی ارتباط ایندکس های اکو کاردیو گرافیک به روش CD-TDI و PW-TDI  با یافتههای بیوپسی میوکارد در بیماران پیوند قلب  دکتر زهرا اجاقی حقیقی      
 14  تیمور ازکات  مقایسه تغییرات نوار الکترو کاردیو گرام در بیماران با وبدون جریان کولترال در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میو کارد  دکتر امیر فرجام فاضلی فر -دکتر عطا فیروزی      
 15 منیره سلطانی  بررسی میزان تغییرات strain & strain rate of septum وکسر جهشی بطن چپ در بیماران تاکیکاردی که تحت ablation  قرار گرفته اند از ابتدای مهر ماه تاپایان اسفند 1390  دکتر سید محمد علی صدر عاملی- دکتر مریم شجاعی فرد      
 16  علیرضا رحمتی زاده  تعیین ارتباط میان شدت در گیری عروق کرونر و غلظت NT-probnp  در بیماران با آنژین صدری مزمن پایدار  دکتر نگار صالحی      
 17  سکینه پدر پورواجار گاهی  بررسی ارتباط میان O2saturation شریانی با شدت آنمی function  class و یافته های اکو کاردیوگرافیک در بیماران با بیماری سیانوتیک مادر زادی قلب مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قلب شهید  رجائی در سال 1390  دکتر زهرا خواجعلی      
 18  مهدیه آقابابایی  بررسی شیوع بلوک قلبی به دنبال انفارکتوس تحتانی میوکارد بعد از رواسکولاریزاسیون (بای پس  عروق کرونر ،ترومبولتیک تراپی ، آنژیو پلاستی پروکوتانئوس ) در بیماران با انفارکتوس تحتانی مراجعه کننده به  بیمارستان قلب شهید  رجائی طی سال های 91-88  دکتر سید محمد علی صدر عاملی      
 19  لیدا زاهدی   بررسی نتایج فوری و طولانی مدت بازکردن مجدد دریچه میترال با ابلون به علت عود تنگی دریچه مذ کور به دنبال والو پلاستی قبلی با بالون  دکتر عطا فیروزی      
 20  محمد صفریان  تعیین شیوع اختلالات جنسی در مردان مبتلا به نارسایی شدید قلبی و بررسی اثر سیلد نا فیل که به منظور درمان هیپرتانسیون پولمونر تجویز شده برروی عملکرد جنسی این افراد  دکتر نیلو فر سمیعی      
 21            
 22            
 23            
 24            
 25            
 26            
 27            
 28            
 29            
     فارغ التصیلان 1391        
             
صفحه اصلی    |