انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

     فوق تخصص قلب کودکان      
ردیف  نویسنده  عنوان  استاد راهنما  استاد مشاور  شماره ثبت
1 محمد رفیع خور گامی بررسی صحت تشخیصی شاخص های اکو کاردیو گرافی در تعیین مقاومت عروق ریوی و واکنش پذیری آن در       بیما ران با نقص های مادر زادی قلبی با شنت چپ به راست مبتلا به هیپرتنشن ریوی در مقایسه با کاتتریسم قلبی دکتر اویسا طبیب    
 2  علی اکبر جامی  بررسی بهبود تاخیری نقص پیشرفته در سیستم هدایتی پس از عمل جراحی قلب در بیماریهای مادر زادی قلب کودکان  دکتر سید محمد دلیلی    
 3 نبی اله اسد پور  مقایسه اثر استرپتو کنیاز و هپارین وریدی در ترومبوز شریانی اندامهای تحتانی پس از کاتتریزاسیون قلبی کودکان  دکتر حجت مرتضائیان    
 4  حسن اسمعیلی  مقایسه توان تخلیه ای دهلیز چپ LEFT ATRIAL EJECTION FORCE قبل و پس از بستن ASD ثانویه با استفاده از دستگاه AMPLATZER در کودکان  دکتر مریم مرادیان    
 5  بابک نجیبی  بررسی پلی مرفیم ژنهای VKORC1   CYP2C9  در مدیریت دوز وارفارین کودکان  دکتر اویسا طبیب    
 6          
 7          
8          
 9          
 10          
           
    نویسنده  فوق تخصص جراحی قلب  استاد راهنما  استاد مشاور  
 1  محمد رضا سعیدی  بررسی بروز نارسایی پولمر منجر به PVR  در بیمارانی که اصلاح  TOF  شده اند در بیمارستان قلب شهید رجائی از سال 1383 تا 1390 و بررسی عوامل مرتبط با آن  دکتر فرانک کارگر    
 2  بهنام قلی زاده  بررسی نتایج ترمیم دریچه تریکوسپید در عرض 6 سال گذشته از 1390-1385 در بیمارستان قلب شهید رجائی  دکتر امیر جمشید خاموشی - دکتر سید سعید حسینی    
 3  علی امیر احمدی  بررسی باز بودن میان مدت گرافت های رادیال در مقایسه با شریان توراسیک داخلی و ورید صافن با کمک CT آنژیو گرافی  دکتر صادقپور طبائی -دکتر سید سعید حسینی    
 4          
 5          
           
           
           
           
    نویسنده  فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق   استاد راهنما  استاد مشاور  
 1  مصطفی اسدیان  مقایسه نتایج ترومبو لینک تراپی با عمل جراحی در بیماران با اختلال عملکرد دریچه مصنوعی مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجائی در سالهای 1390-1380  دکتر عطا فیروزی    
 2  علیرضا فتاحیان  بررسی و ارزیابی نتایج PCI و استنت گذاری شریان اصلی کرونر چپ در بیماران مبتلا به بیماری شریان اصلی کرونر چپ در بیمارستانهای شهید رجائی و شهید لواسانی از سال 90-89  دکتر عبدالرحیمی    
3          
           

صفحه اصلی    |