انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


1- رعایت اصول اخلاقی وشعائر اسلامی در محیط کتابخانه الزامی است.
2-همراه داشتن کارت شناسایی ( دانشجو ، هیات علمی و کارمند ) الزامی است.
3- استفاده از امکانات کتابخانه فقط جهت دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارکنان مرکز امکان پذیر می باشد.
4- خوردن غذا و نوشیدنیها ، کشیدن سیگار و استفاده از تلفن همراه در محیط کتابخانه ممنوع می باشد .
5-تمدید ورزرو کتاب در زمان مقرر.
6-از آوردن کیف واشیائ اضافه در سالن مطالعه خوداری شود.
7-خروج کتابهای مرجع و پایان نامه ها از کتابخانه ممنوع می باشد .
8-پس ازمطالعه کتاب از گذاشتن آن در قفسه ها خوداری نموده و روی میز هم رها نکنید .
9- مراجعه کنندگان موظف به حفظ وسایل شخصی خود میباشند و  هیچگونه مسئولیتی در این مورد بر عهده مسئولین کتابخانه  نمی باشد .
10 - اعضا تازمانی که سندی از سوی دیگر اعضا در خواست نگردیده است امکان تمدید آن را بصورت نا محدود دارند.
صفحه اصلی    |