انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   فاطمه   قربانی   کتابداری   معاون کتابخانه   كتابخانه   كارشناسي 
 2   نرگس   نظری   کتابداری      كتابخانه   كارشناسي ارشد 
 3   دکتر اکبر   نیک پژوه   پزشکی اجتماعی   مسوول کتابخانه   كتابخانه   بورد تخصصی 
صفحه اصلی    |